maandag 4 juni 2012

donald duck als relatiegeschenk

Donald Duck en het EK

Speciaal voor Unilever produceerden de redacties van NUsport en Donald Duck gezamenlijk een unieke uitgave: het Duck Out EK boek. 101 relatiegeschenken kwam deze actie tegen. Wij hebben zelf in het verleden wel een actie gedaan met Suske en wiske.  Inmiddels zult u het wel gezien hebben aan de hand van de vele custom made projecten, maar 101 Relatiegeschenken is specialist op het gebied van het ontwikkelen en produceren van pluche knuffels en mascottes. Daar waar vele leveranciers met de standaard beertjes komen met een te bedrukken t-shirtje importeren wij al ruim 40 jaar zelf pluchen artikelen uit het Verre Oosten. Door de intensieve samenwerking met onze leverancier hebben wij voor diverse relaties unieke handmodellen ontwikkeld. 


Advertentie voor speciale Duck Out uitgave van Sanoma. Deze uitgave was alleen verkrijgbaar bij Kruidvat vanaf 29 mei 2012 bij aanschaf van 2 actieproducten. Het boek staat vol met nieuw getekende voetbalstrips, EK weetjes en natuurlijk alles over voetbal. In een oplage van bijna 250.000 exemplaren is de Duck Out EK special in week 22 en 23 exclusief verkrijgbaar bij Kruidvat. Klanten van Kruidvat krijgen de 120 pagina tellende EK special gratis bij aankoop van twee Unilever producten. De multibrand promotie wordt breed ondersteund met advertenties, een outdoorcampagne en tv-commercials

Actievoorwaarden “Duck Out/reis naar Oranje”

1. Algemeen

1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: "de Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de door

Kruidvat Retail B.V. gevestigd te Renswoude , aan het adres Nijborg 17, te Renswoude (hierna:

"Kruidvat") georganiseerde promotionele actie (hierna: "deze Actie") en zijn tevens te

raadplegen op de website www.kruidvat.nl.

1.2 Door deel te nemen aan deze Actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de

toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden.

1.3 Kruidvat is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze

Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel

zonder opgave van reden deze Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de

omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Kruidvat daardoor op enigerlei wijze tot

vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de

Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door Kruidvat bekend

gemaakt worden via de website www.kruidvat.nl.

1.4 Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd,

is Kruidvat gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk

de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of

vernietigbaar te zijn.

1.5 Deze actie begint op 29‐05‐2012 en eindigt 10‐06‐2012. Je kunt deelnemen aan de actie

door bij Kruidvat 2 producten van Andrélon, Dove, Axe, Rexona, Vaseline, Zwitsal, Andy of

Glorix kopen. Je ontvangt dan een extra kassabon met daarop een unieke code. Deze code

dient te worden ingevuld op www.kruidvat.nl/oranje. De code kan één keer gebruikt worden.

Er wordt vóór 10 juni telefonisch contact opgenomen met de winnaar, deze dienen vervolgens

de volgende gegevens aan te leveren: voornaam, achternaam, mailadres en mobiele

telefoonnummer. Bovendien dient de winnaar, aan te geven dat ze de prijs (een vliegreis naar

Charkov in Oekraïne, 3 nachten/2 dagen, van 12‐14 juni 2012) accepteren. Voldoet de winnaar

aan voorgaande dan ontvangt hij/ zij een unieke code, waarna de reis naar Oekraïne geboekt

wordt. Voldoen de winnaars niet aan voorgaande dan vervalt de prijs.

1.6 Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen

voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de

bevoegde rechter te Utrecht.

2. De Actie

2.1 Koop minimaal 2 deelnemende producten van Andrelon, Dove, Axe, Rexona, Vaseline,

Zwitsal, Andy of Glorix, vul je activatiecode van de kassabon in op

www.kruidvat.nl/voordeelkampioen en maak kans op een vliegreis voor 2 personen naar

Oranje in Charkov,

3. Voorwaarden

3.1 Deelname aan de Actie staat open voor alle in Nederland woonachtige natuurlijke personen

van 18 jaar en ouder die beschikken over een vaste woon‐ of verblijfplaats waar zij als bewonerstaan ingeschreven.

3.2 Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.

3.3 Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

3.4 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.

3.5 Kruidvat is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat

deelnemers niet conform deze Actievoorwaarden handelen dan wel indien deelnemers zich

anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze Actie.

3.6 Medewerkers van A.S. Watson en Unilever Benelux zijn uitgesloten van deelname.

3.7 Alleen volledig ingevulde deelnames worden in behandeling genomen.

4. De Prijzen

4.1 De prijzen zijn: vliegreis voor 2 personen naar Oranje in Charkov, Oekraïne tussen 12‐14 juni

2012, met een waarde van omstreeks 2500 euro.

4.2 Waar relevant zal door de leverancier kansspelbelasting worden voldaan ten aanzien van de

uitgekeerde prijzen.

5. Uitkering van prijzen

5.1 Alleen deelnemers die op correcte wijze in de Actieperiode conform de Actievoorwaarden

aan de Actie hebben deelgenomen en aan wiens deelname een prijs is verbonden, hebben

recht op die prijs.

5.2 Na afloop van de Actieperiode zal uit alle deelnemers door een onafhankelijk persoon de

winnaars geselecteerd worden. Uiterlijk 10‐06‐2012 zullen de winnaars telefonisch horen of ze

gewonnen hebben. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

5.3 De prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De prijs is niet inwisselbaar voor geld

of voor andere goederen of diensten van Kruidvat. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs

of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.

5.4 Gebruik van de Kruidvat ter beschikking gestelde prijzen is voor rekening en risico van de

winnaars. Kruidvat kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van deze Actievoorwaarden

of deze Actie dan wel voor gebruik van de prijzen door de winnaars.

6. Publiciteit

6.1 De winnaar van de prijs geeft Kruidvat toestemming om zijn of haar naam en eventueel

mogelijke foto’s te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie en zullen

hun overige gewenste medewerking bij eventuele promotionele activiteiten van Kruidvat

verlenen voor zover dit in redelijkheid van hen verlangd mag worden. De winnaar die zijn of

haar medewerking verleend aan promotionele activiteiten van Kruidvat heeft daarmee geen

recht op een financiële vergoeding.

7. Klachten

7.1 Klachten omtrent deze Actievoorwaarden en deze Actie kunnen worden ingediend bij

Kruidvat

7.2 Deze Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele

Kansspelen van 1 januari 2006. Een ieder die meent dat de Actie niet voldoet aan dezeGedragscode kan een schriftelijke klacht indienen bij het Projectbureau Kansspelen, Ministerie

van Justitie, Postbus, 20301, 2500 EH te Den Haag.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten